+46708556005

Erbjuder och Anpassar flertalet stödtjänster till flygplatser, och främst till dess ledningsfunktion, men också till Bolag och förvaltningar utan koppling till flygplatsbranschen.             

Gör det svåra enklare!

Flygplatsstöd

Jag bistår flygplatser med ledningsstöd, och organisationsutveckling  eller med interimistiska uppdrag mot regelstyrda roller, i väntan på rekrytering och nödvändig omstrukturering. Bistår i projekt som kräver extraresurser du inte förfogar över, samt med t.ex. internrevision och kvalitetskontroll.

Konsultativt stöd

Jag bistår privata bolag, förvaltningar eller enheter med stöd till ledning och chefer. Exempelvis med projektledning, organisationsutveckling, coaching eller interimistiska uppdrag i väntan på omstruktureringar.  Jag  ger stöd inom områden som säkerhets -och kvalitetsledning samt krisplanering.

Utbildningsstöd

Jag bistår flygplatser att tillgodose regelstyrda kompetenskrav  genom utbildningsinsatser och bygger nätverk för bredare utbud av flygplatsutbildning. Jag håller utbildning för ledande befattningar , instruktörer/ bedömare, men föreläser t.ex. om säkerhetsledning, krisledning och human faktors

Sammanfattning

Konsult CV

Erfarenhet och kompetens

Många år i många olika roller inom flygplatsbranschen har byggt upp och färgat mycket av min erfarenhet och kompetens inom chef -och ledarskap, där nya förutsättningar och skärpta regelkrav har krävt ett ständigt pågående  förändringsarbete. Ändå kan min kompetens och mina erfarenheter enkelt omsättas i nya situationer mot andra verksamheter och organisationer som också behöver anpassas och utvecklas gentemot nya verkligheter. Min bredd har blivit min styrka, även om jag behållit min spetskompetens inom ett antal områden. Fråga mig! Jag tror att jag kan stödja eller hjälpa dig (eller er) rätt.

Specialområden

Jag har under min långa yrkesverksamma tid i olika befattningar, chefs -och ledarroller, upparbetat bred kompetens och dragit många riktigt viktiga lärdomar. Här några exempel på vad jag kan hjälpa dig med. Saknar du fortfarande något? Fråga mig ändå! Ligger det utanför mitt kompetensområde, så kanske jag ändå kan leda dig rätt.

Flygplats

Fråga mig, hur jag kan hjälpa dig med flygplatsspecifika uppdrag. Jag har haft många roller både på statlig och kommunal flygplats, och har stor erfarenhet från allt mellan  operativa och integrerade specialfunktioner till flygplatsens högsta ledning, dvs. rollen som Aerodrom Manager

Chef -och ledning

Fråga mig, hur jag kan hjälpa dig med chefs -och ledningsstöd, inkl. interimistiska uppdrag i väntan på nödvändig omstrukturering. Jag har chefserfarenhet från statligt affärsverk och bolag, från kommunal förvaltning och -bolagskoncern  samt politiskt styrda organisationer.

Projekt

Fråga mig, hur jag kan hjälpa dig med både  administrativa och praktiska projekt, då de resurser du själv förfogar över inte räcker till, eller då du helt enkelt tvingas fokusera på din kärnverksamhet. Jag har varit drivande i många stora och små projekt, inte minst de senaste åren.

Utbildning och övning

Fråga mig, hur jag kan hjälpa dig klara växande krav på utbildning och övning. Jag utbildar själv ledande befattningar samt i t.ex. säkerhetskultur och SMS, men samarbetar även med andra. Jag håller i workshops eller föreläser inom flera  områden. Jag har mångårig erfarenhet av kompetensutveckling.

Din fråga till mig på LEOcab

Här kan du ställa din fråga till mig via info@leocab.se, om vad LEOcab kan hjälpa dig med. Frågan besvaras så fort som möjligt.
Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktinformation LEOcab

På detta sätt når du mig (Lars Ogenvall) på LEOcab

Muskotvägen 7 65351 Karlstad

+46708556005

info@leocab.se

Måndag-fredag: 08:00-16:30